preloader
Tarihçe

Tarihçe

Tarihçemiz;

BİZİM HİKÂYEMİZ BU TOPRAKLARIN BİNLERCE YILLIK MİRASIYLA BAŞLAR...
1. Paranın İcadı; M.Ö. 7. YY ANADOLU2. Günümüz dünyasını şekillendiren en önemli ekonomi aracı olan paranın tarihi Lidyalılara kadar dayanıyor. Tarihe parayı bulan ilk uygarlık olarak geçen Lidyalılar, M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu’da yaşamıştır. Yani, paranın ortaya çıktığı yer şu an bizim yaşadığımız topraklardır. Ekibimiz, inancını, bu toprakların binlerce yıllık iş yapma kültüründen ve değerlerinden ilham almaktadır. Başarıyı ve evrenselliği getirecek gücün, bu coğrafyanın ruhunu doğru anlamaktan geçtiğine inanıyoruz.

2. Paranın Basıldığı Yere Neden Darphane Deniyor? M.Ö.7YYTarihte ilk parayı basan Lidyalılar o dönem para basmak için darp yöntemini kullanmıştır. Bu yöntemde; bir kalıba konan madeni pul, hareketli üst sistem içine yerleştiriliyor. Kalıba da çekiçle vuruluyor. Böylece para basılmış oluyor. Büyük darphaneye geçişte ise Osmanlı’nın payı vardır. Tarihin ilk büyük darphanesini Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonraki süreçte kurmuştur. İstanbul ticaretin altın kurallarının yazıldığı yerdir. Farklı medeniyetlerden bir araya gelenler, ürettiklerini dünyanın birçok bölgesine serbestçe gönderirken, yelkenlerinin rüzgârı burada dolar. Ve bizler; emeğin değerini veren, üretimi uluslararası pazarlara taşıyan, evrensel ticaret yollarının kesiştiği özgür bir şehirde olmanın potansiyeline inanıyoruz.

3. Banknotun Tarihi M.S. 6YY


Madeni paranın bulunması ve banknot sistemine geçişin arasında yüzyıllar vardır. Anadolu’da bulunan madeni para zamanla tüm dünyaya yayılmış ve krallar kendi isimleri ile paralar bastırmıştır. Ancak kağıt paraya geçiş M.S. 6. yüzyılda Çin’de gerçekleşmiştir. Kağıt para, madeni paranın ihtiyacı karşılamaması sebebiyle değil, senet olarak icat edilmiş, sonrasında da senetler paraya dönüşmüştür. Ve bizler, global dünyada güçlü ekonomilerin paranın izini sürmekten geçtiğine inananıyoruz.

4. Bankacılık M.S.20YYTarihte ilk bankacılık hizmetlerinin eski Sümer ve Babil’e kadar uzandığı sanılmaktadır. Sümerler ’de M.Ö.3500yılında kurulan “maket” bilinen ilk banka kuruluşudur. 20. yüzyılda, teknolojik gelişmeler, kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı gibi etmenler sayesinde bankalar hızlı bir modernleşme sürecine girdi. ATM’ler, bankamatikler, nakit makineleri kullanılmaya başlandı. Banka sistemleri zaman içinde bilgisayar teknolojilerine geçti. Ve Bizler, küresel bankacılık modelinin değişime öncülük eden teknolojilerle yeni nesil sistemlerle büyüyeceğine inandık.

5. YOLA ÇIKIŞ 2019 İSTANBUL…Bu toprakların mirasına inanan, bu ülkenin binlerce yıllık değerlerinden ilham alarak başladık her şeye... Tutkumuz, dünya çapında GLOKAL bir şirket olabilmekti. Bu Tutku ve yenilikçi bakış açısıyla 2019 yılında kurulan IQ MONEY ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA AŞ, 19.09.2020 tarihinde 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde; Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ( a), (b ), (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetlerini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni almıştır.

Mobil Uygulamamız

Uygulamayı İndir, Paranı Keyifli Yönet!

cta particle 1 cta particle 2